ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

       ไตรมาส 1/66

       ไตรมาส 2/66

       ไตรมาส 3/66

       ไตรมาส 4/66


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566

                                   


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

       ปีงบประมาณ 2565