ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

   26 ม.ค. 66  /   106

ขอแสดงความยินดี


กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ที่ได้ผ่านการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2566 “ประเภททุนสนับสนุนโครงการวิจัยเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา

ชื่อโครงการ “สภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งผลิตภัณฑ์กะปิปลาไส้ตันตาแดงโดยใช้ตู้อบลมร้อน”