คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมออกแนะแนวในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

   26 ม.ค. 66  /   286

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.20 - 15.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยนายนฤเบศร์ ซังปาน นักวิชาการ ร่วมออกแนะแนวในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการแนะแนวครั้งนี้ มีคณะต่าง ๆ จากวิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นเจ้าภาพในการจัดและติดต่อโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังกว่า 80 คน ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถสมัครได้ที่ คลิก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางแชทเพจตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยทักษิณ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ในการส่งนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ มาอย่างต่อเนื่อง