ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและที่ปรึกษา ในโอกาสผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

   17 ม.ค. 66  /   170

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและที่ปรึกษา


ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว โดยนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ/คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยมีที่ปรึกษา คือ อาจารย์ดร.พรวิชัย เต็มบุตร และคณะ จากการนำเสนอหัวข้อเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566