ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรวิชัยเต็มบุตร เนื่องในโอกาสได้รับสนุนทุนวิจัย

   12 ม.ค. 66   /  62

ขอแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางคูปองวิทย์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่จังหวัดพัทลุง ชื่อโครงการ : การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ซิลกี้แฮร์โค้ทจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสู่มาตรฐาน อย. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร